Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy


Úřady a jejich zastoupení


Alžběta Richenza


Ivain de Merpins


Petr z Posadowa


Dobrohost z Ronšperka


Jakub ze Spernaku


Páni z Lomnice a Tasova


Zástřizlovi


páni ze Strakonic


don Iňigo Díaz de Haro


Jan z Klimberka


Bohuslav II. Bušek ze Švamberka


Mutina z Dobrušky


Jan Sazima z Ústí


Jan z Vrcova


Jakub z Černé


Smil z Nových Hradů


František z Šešovic


páni z Pořešína


Jeremiáš Wilczek z Dobrozemice


Sonnberg


Albert Saský ze Šenova


Hecht z Rosic


páni z Řepice